Warszawa, 15 listopada 2015

PROTOKÓŁ

z pracy jury
Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II st.
 1. Jury Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkolnych Szkół Muzycznych II st. w składzie:
  • Andrzej Kucybała - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej
  • Zygmunt Nitkiewicz - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie
  • Henryk Wierzchoń - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy
  • Maciej Tomasiewicz - dyrygent Polskiej Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej – Orkiestry Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu
  • Sylwia Janiak – dyrygent Orkiestry Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku
  • Rafał Nicze - dyrygent Orkiestry smyczkowej EUFONICO Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli
  • Małgorzata Sapiecha-Muzioł - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu
  • Marta Kluczyńska - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie
  • Tomasz Chmiel - dyrygent „Krakowskiej Młodej Filharmonii” – Orkiestry Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie
  • Marcin Grabosz - dyrygent Orkiestry Symfonicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu
  • Agata Kwiecińska - muzykolog, krytyk muzyczny, Narodowy Instytut Audiowizualny NInA
  • Małgorzata Małaszko-Stasiewicz - muzykolog, dyrektor i redaktor naczelna Programu 2 Polskiego Radia
  • Ewa Żebrowska-Kowalska – muzykolog, wydział merytoryczny CEA
  • Ryszard Wojciul – muzykolog, kompozytor, muzyk, dyrektor wydawnictwa muzycznego For Tune
  • prof. dr hab. Sławek A. Wróblewski - dyrygent, dziekan Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina
  • Anna Kajetanowicz – teoretyk muzyki, Akademia Filmu i Telewizji
  obejrzało i przesłuchało nagrania konkursowe wszystkich dziesięciu z jedenastu zakwalifikowanych orkiestr.
 2. Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. J. Elsnera w Warszawie nie wzięła udziału w głosowaniu z powodów regulaminowych.
 3. Zgodnie z Regulaminem Konkursu każdy członek jury wytypował trzy orkiestry, przyznając im kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Wytypowana przez każdego z członków jury orkiestra otrzymała punkty odpowiadające przyznanemu miejscu, tj. 15 punktów za I miejsce, 7 punktów za II miejsce, 3 punkty za III miejsce. Głosowanie poszczególnych członków jury jest niejawne i pozostaje do wyłącznej wiadomości Organizatora.
 4. Łączna punktacja:

 5. Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, dyr. Andrzej Kucybała 102
  Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Marcina Józefa Żebrowskiego w Częstochowie, dyr. Zygmunt Nitkiewicz 67
  Orkiestra Symfoniczna Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy, dyr. Henryk Wierzchoń 62
  Polska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna – Orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Bytomiu, dyr. Maciej Tomasiewicz 50
  Orkiestra Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku 50
  Orkiestra smyczkowa EUFONICO Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Zduńskiej Woli, dyr. Rafał Nicze 32
  Orkiestra Symfoniczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu, dyr. Małgorzata Sapiecha-Muzioł 21
  Orkiestra Symfoniczna Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, dyr. Marta Kluczyńska 10
  „Krakowska Młoda Filharmonia” – Orkiestra Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie, dyr. Tomasz Chmiel 3
  Orkiestra Symfoniczna Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu, dyr. Marcin Grabosz 3

 6. Pierwsze miejsce w głosowaniu jury zajęła Orkiestra Symfoniczna Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej, dyr. Andrzej Kucybała

Robert Wyszyński – przedstawiciel Organizatora Konkursu